Pileti sisu mall

GitLab võimaldab luua erinevad mallid pileti sisu jaoks. Üldiselt projektis on tavapäraselt kokku lepitud mingi konkreetne struktuur, kuidas pileti sisu kirjeldada.

Selleks, et malli saaks kasutada, tuleb lisada vastav md-fail Gitis .gitlab/issue_templates kausta. Malli lõpus saab lisada erinevaid korraldusi kaldkriipsuga algavate käskudega. Näiteks saab määrata sildi (label), kasutades /label ~critical saab määrata loodavale piletile critical sildi. Vastav silt peab olema eelnevalt loodud. Samamoodi saab määrata pileti omaniku /assign username.

Siin on üks näide võimalikust mallist:

## Summary

(Summarize the bug encountered concisely)

## Steps to reproduce

(How one can reproduce the issue - this is very important)

## Example Project

(If possible, please create an example project here on GitLab.com that exhibits the problematic
behavior, and link to it here in the bug report.
If you are using an older version of GitLab, this will also determine whether the bug has been fixed
in a more recent version)

## What is the current bug behavior?

(What actually happens)

## What is the expected correct behavior?

(What you should see instead)

## Relevant logs and/or screenshots

(Paste any relevant logs - please use code blocks (```) to format console output, logs, and code, as
it's very hard to read otherwise.)

## Possible fixes

(If you can, link to the line of code that might be responsible for the problem)

/label ~bug ~reproduced ~needs-investigation
/cc @project-manager
/assign @qa-tester

Kui vastav kaust ja fail/failid on loodud, siis saab pileti loomisel valida malli:

../_images/description_templates.png